page_banner

Prehliadka továrne

Panoráma spoločnosti

Recepcia

Administratívna oblasť

Výstavná hala

Výstavná hala

Vonkajší pohľad na firemný sklad

Sklad

Sklad

Obalová skupina

Označovanie

Oblasť balenia